Search

Vakantie en verlof

 Vakantierooster 2017-2018

Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

21 oktober

29 oktober

Kerstvakantie

23 december

7 januari

Voorjaarsvakantie

24 februari

4 maart

Paasweekend

30 maart

2 april

Koningsdag

27 april


Meivakantie

28 april

6 mei

Bevrijdingsdag

valt in de meivakantie

 

Hemelvaart

10 mei 

11 mei 

Pinksteren

21 mei

 

Zomervakantie

21 juli 

2 september

 

Studiedagen leerkrachten

Op maandag 27 november 2017 is er een studiedag voor het team

Op woensdag 21 maart 2018 is er een studiedag voor alle leerkrachten van de Stichting Westerwijs

Op donderdag 29 maart 2018 is er een studiedag voor het team

Op dinsdag 26 juni 2018 is er een studiemiddag voor het team.

Op vrijdag 20 juli 2018 is er een studiedag voor alle leerkrachten van de Stichting Westerwijs

De leerlingen zijn op die momenten vrij.

 

Verlof buiten vakantieregeling/verzuim

De overheid geeft duidelijke voorschriften met betrekking tot het vrij geven of nemen buiten de vakantieregeling om.

Wilt u verlof aanvragen voor minder dan 10 dagen, dan kunt u dat doen middels een aanvraagformulier, wat u op school kunt halen. Achter op het formulier staat aangegeven wanneer het wettelijk toegestaan is om verlof te verlenen.

Voor verlof langer dan 10 dagen, dient u contact op te nemen met het Bureau Leerplicht Westerkwartier gevestigd in het gemeentehuis te Grootegast.

We verzoeken u vriendelijk maar zeer dringend rekening te houden met de volgende punten:

  • Maakt u afspraken met de tandarts / huisarts zoveel mogelijk op de vrije middagen of na half drie. Als dat niet kan, maakt u dan een afspraak aan het eind van de morgen of de middag.

  • Van verzuim door ziekte of bezoek aan de huisarts worden we graag op de hoogte gebracht d.m.v. een telefoontje of een briefje, zodat we weten waarom uw kind  (nog) niet  aanwezig is. Meld uw kind zelf af! Laat dat niet iemand anders (of een broertje / zusje) doen.

  • Mocht er om wat voor reden dan ook geen afmelding van uw kind zijn, dan nemen wij na ongeveer een half uur telefonisch contact met u op.

  • Voor de leerkrachten is het erg lastig om onder schooltijd de telefoon te beantwoorden, ze staan immers voor de klas. Wij verzoeken u daarom bij voorkeur te bellen tussen 8.00 uur 8.30 uur,  tussen 10.30 uur en 10.45 uur, tussen 12.15 uur en 12.30 uur of na 14.30 uur.