Search

Schooltijden

De schooltijden 

Sinds augustus 2014 werken we met een continurooster. Alle leerlingen eten tussen de middag met de leerkrachten in hun eigen lokaal een broodje, daarna hebben ze nog een kwartier pauze.

                  ’s morgens             ‘s middags

maandag     8.30 - 12.00           12.30 – 14.30

dinsdag       8.30 - 12.00           12.30 – 14.30

woensdag    8.30 – 12.15 

donderdag   8.30 - 12.00           12.30 – 14.30

vrijdag        8.30 - 12.00           12.30 – 14.30 (groep 1, 2, 3 en 4 zijn 's middags vrij)

Op dinsdagmiddag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymnastiek les in De Wilp, op vrijdagmiddag krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 nog een keer gymnastiek in De Wilp. Hier gaan ze met de bus naar toe.

 Enkele regels voor aanvang schooltijd

 • We vragen de ouders dringend hun kinderen op tijd op school te laten zijn. Om 08.25 uur gaan we naar binnen, zodat we om 08.30 uur kunnen beginnen. Het is de bedoeling dat de leerkrachten en de kinderen dan ook echt kunnen starten met de lessen. Het is erg storend als lessen worden onderbroken door kinderen die te laat komen, bovendien mist het kind een deel van de les.
 • We verwachten de kinderen niet voor 08.15 uur op school, dan is er nog geen toezicht op het plein.
 • De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen vanaf die tijd naar binnen. De kinderen uit de andere groepen blijven op het plein.

 Halen en brengen

 • Het is logisch dat de jongste kinderen naar school worden gebracht en gehaald; u bepaalt zelf wanneer uw kind zelfstandig naar school kan gaan.
 • We beschikken over een goede parkeergelegenheid en er is voor een veilige verkeerssituatie gezorgd in de nabijheid van de school.
 • We denken dat het nodig  is om met elkaar goede en duidelijke afspraken te maken over een goed gebruik van deze voorzieningen.

Gebruiksregels brengen en halen:

Bij het brengen van de kinderen

 • Uw auto parkeren (in de vakken) op de nieuwe parkeerplaats en met de kinderen via het daar aanwezige hek naar school lopen.
 • U kunt uw kind ook afzetten op een drietal parkeerplaatsen bij de weg. Deze plaatsen zijn alleen bedoeld voor ouders die hun kind uit de auto laten stappen en daarna direct weer wegrijden (“kiss-and-go”). In dat geval moeten de kinderen via het kleine hekje bij de zandbak het schoolplein betreden. Deze voorziening kan niet worden gebruikt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag (de gymbus parkeert er dan).

Bij het halen van de kinderen:

 • Uw auto parkeren (in de vakken) op de nieuwe parkeerplaats, de kinderen ophalen bij school en samen met hen door het hek naar de parkeerplaats lopen. Ook op de parkeerplaats kan het druk zijn, dus goed op uw kind letten en het desnoods aan de hand meenemen!
 • Ook bij het halen kunt u eventueel gebruik maken van de “kiss-and-go”-strook aan de kant van de weg. Ook dan geldt: slechts voor het snel laten instappen van de kinderen (de chauffeur blijft in de auto wachten) en direct daarna wegrijden. De kinderen gaan in dat geval door het kleine hekje achter de zandbak.
 • In alle gevallen dat u als ouder in of bij de school moet zijn, dient u te parkeren op de grote parkeerplaats.
 • De leden van het schoolteam en anderen die beroepsmatig op school moeten zijn kunnen parkeren op de “oude” parkeerplaatsen aan de andere kant van de school, naast het fietsenhok.
 • Uiteraard kan er niet langs de openbare weg worden geparkeerd! 

Voor alle fietsers, dus ook voor ouders, blijft de regel: bij het verlaten van het plein lopen met de fiets aan de hand.

 

 

Om het gehele plein is een hekwerk geplaatst; de hekken gaan in principe ’s avonds op slot. ’s Morgens zijn ze vanaf 08.15 uur weer open.